Co to jest technologia informacyjna i czym się zajmuje?

Czym jest technologia informacyjna?

Technologia informacyjna jest ściśle powiązana przede wszystkim z informatyką i naukami pokrewnymi. W teorii jest to zespół środków i narzędzi związanych z komputerami i sieciami komputerowymi, jak również inne technologie służące do wszechstronnego posługiwania się informacją w sferze technologicznej. To także technika wszechstronnego stosowania technologii obliczeniowych, zarówno w sprawach biznesowych jak I w wielu instytucjach państwowych, a także w opiece zdrowotnej, a także w szkołach państwowych i publicznych. Wszystkie najważniejsze instytucje publiczne posiadają wysoce zinformatyzowany system, w oparciu między innymi o przepisy RODO, czyli przepisy i inne dyrektywy z Unii Europejskiej dotyczące wszelakich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Najważniejsze cele stosowania technologii informacyjnych

Jeżeli mowa o celach zastosowania technologii informacyjnej na pierwszym miejscu należy wymienić ułatwienie gromadzenia, przesyłania, oraz udostępniania różnorodnych zasobów informacyjnych, koniecznych do realizacji określonych procesów np. biznesowych, a także umożliwienie łatwego dostępu dla użytkowników, upoważnionych do różnego typu danych, niezależnie od miejsca ich faktycznego i fizycznego przechowywania.  To także zwiększenie wszelakich automatyzacji biznesowych i technologicznych, poprzez ograniczenie fizycznej roli człowieka. W procesie pozyskiwania informacji bardzo ważna jest również właściwa selekcja, czyli wybór odpowiednich informacji potrzebnych do dalszego przetwarzania kosztem tych nieodpowiednich.  Po wyselekcjonowaniu danych następnie następuje ich dokładna analiza, w ramach której dochodzi do reakcji: dedukcji, czyli wyciąganie ogólnych wniosków logicznych, indukcji, wyciąganie szczegółowych wniosków logicznych, analogii czyli wyszukiwania podobieństw pomiędzy procesami, a także syntezy, czyli wyciąganiu ostatecznych wniosków na bazie wcześniej przeprowadzonych doświadczeń. 

Czym się zajmuje technologia informacyjna?

Widać jak szerokie zastosowanie w życiu codziennym ma to pojęcie. Przykładem zastosowania technologii informacyjnych, w życiu codziennym może być chociażby handel elektroniczny oraz wszystkie sprawy związane z bankowością internetową, wraz z niezwykle popularnymi w dzisiejszych czasach płatnościami zbliżeniowymi. Technologia informacyjna to także wszystkie czynności dokonywane na urządzeniach typu smartphone w których wyszukujemy konkretnych informacji na dany temat. Bez wątpienia, w dzisiejszych czasach technologia informacyjna stanowi nieodłączną część naszej ziemskiej egzystencji.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *